Onze diensten

Youth and happiness concept. Young BMX rider hanging out in a suburban setting. Happy smiling high s

Jeugdhulp

Jeugdhulp bij CanLis helpt bij het versterken van de opgroei- en opvoedsituatie. De hulp is gericht op het oefenen en structureren van dagelijkse vaardigheden en deze beter te laten aansluiten op de ontwikkelingsbehoefte van de jeugdige. De begeleiding kan thuis bij de jeugdige plaatsvinden of op school of een andere locatie. Dit geldt ook voor complexe en meervoudige problematiek. Geen probleem staat op zichzelf. Daarom werken we bij CanLis zowel individueel als systemisch. 

Jeugd GGZ

Jeugd GGZ bij CanLis is erop gericht de jeugdige zich leeftijdsadequaat te laten ontwikkelen en het probleemoplossend vermogen van jeugdige en ouders te doen groeien. CanLis biedt diagnostiek en/of behandeling aan jeugdigen met psychi(atri)sche problemen die hier in het dagelijkse leven last van hebben. De behandeling is gericht op het zo veel mogelijk verminderen van de klachten en symptomen op alle leefgebieden.
Naast reguliere Jeugd GGZ heeft CanLis ook kennis en kunde als het gaat om interculturele GGZ waarbij er rekening wordt gehouden met de culturele achtergrond van jeugdigen en gezinnen.
bg-11.jpg
Elderly Couples Dancing together

WMO

CanLis kan sommige mensen helpen om bepaalde dingen (weer) zelf te leren doen. Onze ondersteuning is erop gericht om mensen zelfstandig te laten meedraaien in de maatschappij. Dit doen wij middels individuele begeleiding. Individuele begeleiding door CanLis richt zich onder andere op tips en adviezen, dagindeling, sociale contacten en administratie. 

WLZ

Bij de Wet Langdurige Zorg biedt CanLis intensieve praktische begeleiding gericht op het gehele cliëntsysteem en op alle levensgebieden. Voor mensen die blijvend intensieve zorg nodig hebben in de nabije omgeving, biedt CanLis WLZ. Dit kan onder andere door middel van intensieve thuisbegeleiding, dit is gericht op het dagelijks leven en het bevorderen van de zelfredzaamheid. Thuisbegeleiding is snel en flexibel inzetbaar.

Canlis © 2022 by Rea Creations. All rights reserved.